Konversationer

Foto på Elisabeth
Revisor inlogg i eEkonomi
Vi har tydliga önskemål från våra revisorer att de behöver en revisors inlogg till Eekonomi. Var snälla och lös detta nu innan årsskiftet...
  • 12 jag med
  • 10 svar
  • Idé
  • Genomförda
Foto på Elisabeth
Spara massutskrift Kundfakturor PDF i eEkonomi
Vi behöver få in funktionen i Eekonomi att kunna spara ner samtliga kundfakturor som skickats årligen i en stor PDF fil. Detta för vår ar...
  • Elisabeth, för 7 månader sedan

  • 4 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen