Konversationer

Foto på Lars R
registrera leverantörsfaktura
När jag registrerar en leverantörsfaktura som använder OCR-kod finns ingen anledning att jag ska behöva fylla i såväl fakturanummer som O...
  • 2 jag med
  • 2 svar
  • Idé
  • Inte planerade
  • Arkiverad
  • Sammanslagen