Konversationer

Foto på Mita Jonsson
REX/REKO i Visma Bokslut
Numera har FAR och SRF olika standarder. FAR behåller REKO och SRF har skapat en ny standard, REX. I version 2018.0 har vi enbart stöd fö...
  • 3 jag med
  • 0 svar
  • Artikel
  • Arkiverad