Konversationer

Foto på Fru Andersson
Antal ägda aktier - Bokslut
Jag tycker det vore bra om man kunde lägga in aktieägarnas aktieantal i grunduppgifter i bokslut och få med dem till årsstämmoprotokollet...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad