Konversationer

Konversation 41 - 42 av 42
Foto på Gunilla Stenbacks
Visa saldo vid kontosökning - Administration
När man ska söka efter ett kontonummer t.ex i en verifikation eller på en kundfaktura så vore det jättebra om man även såg beloppen i en...
 • Gunilla Stenbacks, för 6 år sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Idé
 • Arkiverad
 • Sammanslagen
Foto på Gunilla Stenbacks
Sortering av utbetalningsjournalen efter betaldatum
Jag har ett önskemål i er nya version av Administration 1000. Det vore bra om man kunde sortera utbetalningsjournalen efter betaldatum ...
 • Gunilla Stenbacks, för 6 år sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Idé
 • Arkiverad
 • Sammanslagen