Konversationer

Foto på hakans
Utskrift sjukdagar - Lön 600
En anställd vill ha en sammanställning över vilka dagar hon varit sjukskriven detta år. Finns det någon bra utskrift för detta eller måst...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad