Konversationer

Foto på Hans W
Filnamn lb-fil
Uppdaterade precis Administration 1000 till 2016.2. I den här versionen verkar det som om filnamnet på lb-filerna alltid blir BGCDATA.IN....
  • 2 jag med
  • 4 svar
  • Idé
  • Under bevakning
  • Arkiverad