Konversationer

Konversation 1 - 20 av 29
Foto på Lisa Henriks
Nyhet i Visma Byråstöd 14 juni
Hej på er!  Vi har tisslat och tasslat om att det ska gå att samarbeta i alla varianter av Visma eEkonomi och nu är dagen här!  När du ...
 • 4 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
Foto på HCTFC
Visma Webfakturering ordernummer
Vad jag förstått finns inte ordernummer som alternativ i webfaktureringen. Istället får man byta ut "vår referens" och "er referens" till...
 • 2 jag med
 • 3 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på Mita Jonsson
REX/REKO i Visma Bokslut
Numera har FAR och SRF olika standarder. FAR behåller REKO och SRF har skapat en ny standard, REX. I version 2018.0 har vi enbart stöd fö...
 • 3 jag med
 • 0 svar
 • Artikel
 • Arkiverad
Foto på Mita Jonsson
Nya K-regelverket
I samband med att EU har antagit ett nytt direktiv för årsredovisning och koncernredovisning har Årsredovisningslagen ändrats. Ändringarn...
 • 3 jag med
 • 0 svar
 • Artikel
 • Arkiverad