Konversationer

Konversation 1381 - 1399 av 1399
Foto på Kaggen
Avrundningsfel i Visma Tid
Jag har under en tid stört mig på att tidsrapporteringen i Visma Tid har systematiska fel i summeringen av tider. Från mina iakttagels...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Idé
  • Under bevakning
  • Arkiverad