Konversationer

Foto på J
Visma 2000 längre artikelnummer
Skulle gärna se att ni utökar längden på artikelnumret  från 16 tecken till minst 20 tecken då fler tillverkare och leverantörer använder...
  • J, för 2 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen