Konversationer

Foto på Jan Edlund
Rubriker i Ekonomiöversikt
Hej! Jag har ett önskemål om att kunna lägga upp nya /ändra befintliga rubriker i balans- och resultaträkningen. Är det något som är på g...
 • 2 jag med
 • 6 svar
 • Idé
 • Genomförda
Foto på Elin
Digitalt bokslut
Vi ska försöka börja med att dokumentera boksluten digitalt. Dvs lägga in externa dokument som underbilagor direkt i programmet istället ...
 • 2 jag med
 • 6 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad
Foto på larsson
Bokföring pappersform
Hejsan. Vad är det som måste finnas i pappersform egentligen enligt bokföringslagen? Räcker det med de fakturor m.m som jag redan har e...
 • 1 jag med
 • 3 svar
 • Fråga
 • Besvarad