Konversationer

Foto på jenny_gardelin
Balansbudget - Administration
Önskar samma funktion som för resultatbudget, där kan jag skriva ut en RR och se utfallet mot budget. När jag vill göra samma sak för bud...
  • 2 jag med
  • 2 svar
  • Idé
  • Inte planerade
  • Arkiverad