Konversationer

Foto på JIYAS
Återföring av bokförda uppluna intäkter och kostnader
Hej, håller på att återföra bokförda intäkter och kostnader och undrar om jag gör rätt som följande: 2017 1790     D 8000 3010     ...
  • JIYAS, för 2 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Arkiverad
  • Sammanslagen