Konversationer

Foto på JNM
Koncern Årsredovisning
Tycker det är lite krångligt med underkoncerner eller så har jag inte förstått vilken tågordningen är. Jag har en koncern med 3 underkonc...
  • 1 jag med
  • 3 svar
  • Fråga
  • Besvarad
Foto på JNM
Förbättra rapportfunktionen i Visma Administration
Hej Men då kan jag haka på. Jag tycker att rapportfunktionen är alldeles för stelbent. Det finns (i Admin 500) bara en variant av R...
  • JNM, för 6 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen