Konversationer

Foto på kalserud
Hur bokförs skatt?
Jag bokför ett AB och ska göra bokslut. Det finns ett konto 1640 (skattefordringar) med 7 816 kr som Ing.balans. Det motsvarar inbetald p...
  • 1 jag med
  • 3 svar
  • Fråga
  • Besvarad
  • Arkiverad
Foto på kalserud
Konto 2990
Jag bokför ett AB men hade vid starten endast tillgång till ing balanser från balans- och resultaträkningarna.På kontot 2990 fanns ett sa...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad