Konversationer

Foto på Katarina
K3-mallen i Visma Bokslut
Många revisorer klagar på den nya uppställningen i förvaltningsberättelsen avseende disposition av bolagets vinst eller förlust. Kan ni...
  • 1 jag med
  • 3 svar
  • Idé
  • Genomförda
  • Arkiverad