Konversationer

Foto på KJ
Problem med kolumnbredd på anpassad utskriftsmall
Jag använder Visma Förening, version 2013.01. Eftersom jag har behov av att skriva mycket text på kundfakturor anpassade jag mallen så at...
  • KJ, för 6 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen