Konversationer

Foto på Linda cedenholt
Bokförd på fel datum - eEkonomi
Faktura gjord i rätt månad men betalningen bokförd i fel månad. Hur rättar jag till det? Driver AB. Faktura konton1510 d3054 kBetalning...
  • 1 jag med
  • 4 svar
  • Fråga
  • Besvarad