Konversationer

Foto på Anna-Lena
Kundstatistik omsättning
Kan man i det nya programmet skriva ut kundstatistik omsättning även i utländsk valuta ? Bra om man skickar statistik till exportkunde...
  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Arkiverad
  • Sammanslagen