Konversationer

Foto på Madeleine
"Pappaledighet" 10 dagar
Jag har en fundering kring att det i Visma lön heter Pappaledighet när en förälder tar ut sina 10 dagar i samband med barnets födelse. Or...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Idé
  • Genomförda
  • Arkiverad