Konversationer

Konversation 21 - 36 av 36
Foto på Magnus T
Sortering av listor - Advisor
I listor etc i Advisor kommer först kund 100, därefter kund 1000 och sedan kund 101. Kan man på något sätt ändra så det sorterar i nummer...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad
  • Arkiverad
Foto på Magnus T
Bevakningslistor i Advisor
På en kund där jag måste ha uppdraget för att kunna använda en aktivitet så vill jag i flera fall inte bevaka detta. Det vore då smidigt ...
  • 3 jag med
  • 1 svar
  • Idé
  • Under bevakning
  • Arkiverad