Konversationer

Foto på Magnus T
Sortering av listor - Advisor
I listor etc i Advisor kommer först kund 100, därefter kund 1000 och sedan kund 101. Kan man på något sätt ändra så det sorterar i nummer...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad
  • Arkiverad