Konversationer

Foto på Magnus Schiller
Begränsningar i dimensioner
Vi jobbar med projekt mot en av våra kunder och vill i tidsredovisningen ange projektet. Vi har löst detta genom lägga till en dimension ...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Problem
  • Löst
  • Arkiverad