Konversationer

Foto på majoba
Hur "stämma av" momskonto 2650?
Sitter med årsavstämningen och kommer till Har du stämt momskonto 2650. Hur gör jag detta? När jag tittar i Transaktionsanalys, Balansräk...
  • 1 jag med
  • 8 svar
  • Fråga
  • Besvarad