Konversationer

Foto på malin
Text + belopp på kundfaktura
Hej,Vi fakturerar direkt i Visma eEkonomi men fakturerar inte alltid artiklar utan behöver ofta ange text + belopp på kundfakturan. I nul...
  • 4 jag med
  • 4 svar
  • Idé
  • Inte planerade
Foto på malin
Artikel utan enhet
Vi har ett stort behov av att kunna välja att inte ha en enhet bakom en artikel, alternativt kunna ange text + belopp på kundfakturan. Vi...
  • malin, för 2 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen