Konversationer

Foto på Marianne Nicklasson
Sjuklön 15-90 dagar
Vi har ett kollektivavtal som säger att vi ska betala 10% sjuklön. I Visma lön 600 går det att ändra till 90% avdrag. Kvar blir då 10% lö...
  • 1 jag med
  • 3 svar
  • Fråga
  • Besvarad
Foto på Marianne Nicklasson
Kalenderfaktor - Lön
Löneavdrag med kalenderfaktor. I vårat avtal skall löneavdrag göras med en kalenderfaktor. Jag kan inte hitta i Visma lön 600s person...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad