Konversationer

Foto på MathildaR
Upplupen förutbetald intäkt
Vid vändningen av en upplupen förutbetald intäkt, vilket konto ska användas? Vi har bokfört det mot det vanliga försäljningskontot men då...
  • 1 jag med
  • 6 svar
  • Fråga
  • Besvarad