Konversationer

Foto på Milka
Semesterlöneskuld
jobbar första gånger med semerterlöneskulder i bokslutet.Balansrapport:2920 upplupna sem 292 555 kr2921 upplupna sem soc 91 921 krSemeste...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad