Konversationer

Konversation 1 - 20 av 889
Foto på Inguna
Retur inom EU
Aktiebolag har köpt material i Tyskland. AB använder kontantmetod och händelsen var bokfört på följande sätt:1930 K 1000 kr2614 K 250 kr2...
  • 1 jag med
  • 3 svar
  • Fråga
  • Besvarad