Konversationer

Foto på Myes
Rabatt på slutsumman
Jag önskar att man i Visma Eekonomi kan ge kunden rabatt på slutsumman. I nuläget kan jag enbart ge rabatt på enskild artikel och det krå...
  • Myes, för 4 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen