Konversationer

Foto på Niklas
Flexsaldo i Visma Tid-appen
Tycker att det är svårt att hålla koll på kompsaldot i appen. Vore fint om man enkelt kund se hur kompsaldot ser ut utan att behöva blädd...
  • 7 jag med
  • 8 svar
  • Idé
  • Inte planerade