Konversationer

Foto på Petra Borg
Tid per avdelning i Visma Stämpla
Finns det några planer på att uppdatera Visma Stämpla så man kan stämpla in och ut på olika avdelningar under en arbetsdag? Vi följer upp...
  • Petra Borg, för 6 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Arkiverad
  • Sammanslagen