Konversationer

Konversation 81 - 100 av 217
Foto på Ellge
Sökning av verifikation har ändrats
Jag bokför i olika verifikationsserier. När jag vill kontrollera sista verifikationen i serie A (manuell bokföring) har jag tidigare skri...
  • Ellge, för 2 år sedan

  • 3 jag med
  • 0 svar
  • Problem
  • Arkiverad
  • Sammanslagen
Foto på CarinA
Moms på Fora faktura
Har fått uppgifter från fora att premien för omställningsförsäkring är belagd med 25% moms då uppkommer två frågor. Tidigare har jag kont...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad