Konversationer

Foto på Stall Win
Avskrivning hästar - eEkonomi
Hästar bokförs som anläggningstillgångar och skrivs normalt av på 5 år men om jag köpt en häst under ett halvt prisbasbelopp och bokför s...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad