Konversationer

Konversation 1 - 20 av 298
Foto på Milka
Semesterlöneskuld - Administration
jobbar första gånger med semerterlöneskulder i bokslutet. Balansrapport: 2920 upplupna sem 292 555 kr 2921 upplupna sem soc 91 921 kr ...
  • Milka, för 3 veckor sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga