Konversationer

Foto på GoaMia
Aktieägartillskott - Administration
En ägare sätter in 200.000kr i företaget då de har dålig likviditet. Det skrivs ett avtal om att han ska få dessa återbetalade inom sex m...
  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Besvarad
  • Arkiverad
  • Sammanslagen