Konversationer

Foto på Thomas P
Korrekt bokföring - eEkonomi
Bokföringslagen 5 kap 5 § lyder: "Om en bokföringspost rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker rä...
  • 1 jag med
  • 3 svar
  • Fråga
  • Besvarad