Konversationer

Konversation 761 - 776 av 776
Foto på Tina H
Medelantal anställda
Man kan ta det totala antalet arbetade årstimmar och dela det med normal arbetstid. Tyvärr får man inte fram fördelningen man / kvinna, v...
 • Tina H, för 6 år sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Idé
 • Arkiverad
 • Sammanslagen
Foto på Tina H
Inläsning CSR fil - Lön 300/600
Vid inläsning av CSR-fil står att man ska göra det innan årets första lönekörning. Betyder det att det inte går att göra det senare eller...
 • 1 jag med
 • 2 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad