Konversationer

Foto på Tomas Hilding
Förbättringar i Enheter i webbshop +
Kan ni införa att man kan ange hur stor varje enhet är som köps I webbshoppen? Nu har ni exempelvis Liter och kvadratmeter, man borde kun...
  • Tomas Hilding, för 2 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen