Konversationer

Foto på Tunde Hansen
Mässplats? - eEkonomi
Jag ska anordna en mässa till hösten och mina utställare börjar betala in sina mässplatser. Hur ska jag enklast bokföra detta i min löpan...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad