Konversationer

Foto på typo
Dubbelbetalning - eekonomi
Hej Jag har råkat betala en leverantörsfaktura två gånger. Min leverantör kommer dra av den andra betalningen mot kommande faktura. Den f...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad
Foto på typo
Efterskänkt aktieägartillskott
Hej Aktiebolaget har tidigare fått ett aktieägartillskott. Detta bokfördes på kontot "2093 Erhållna aktieägartillskott". Under 2017 har d...
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad