Konversationer

Foto på Wintel
Ett verifikat per inbetalningsbunt - Administration
När vi registrerar inbetalningar vill vi att summan ska överensetämma med det faktiska beloppet som betalats in på vårt konto, och detta ...
 • Wintel, för 6 år sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Idé
 • Arkiverad
 • Sammanslagen
Foto på Wintel
Kunna välja konto för kundfordringar per kund
Hejsan, Vi har många olika typer av kunder och sorterar dem ofta genom att boka fakturorna på olika kundfordringskonton. Idag måste vi ...
 • Wintel, för 6 år sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Idé
 • Arkiverad
 • Sammanslagen