Konversationer

Konversation 1 - 20 av 51
Foto på Yvonne
Nettolöneavdrag förmån - eEkonomi
Nettolöneavdrag i Visma eEkonomi bokförs på konto 2790, bil, drivmedel och sjukvårdsförsäkring, vid bokföring av lönen. Jag vill boka om ...
 • Yvonne, för 3 veckor sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Fråga
 • Arkiverad
 • Sammanslagen
Foto på Yvonne
Försäljning näringsbetingade aktier
Enligt 25 kapitel §6 inkomstskattelagen skall omkostnadsbelopp deklareras som omkostnad.  Dvs att näringsaktier har blivit kapitalp...
 • Yvonne, för 5 månader sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Fråga
 • Arkiverad
 • Sammanslagen
Foto på Yvonne
Valutakursvinster - eEkonomi
Om jag lånar pengar från USA 10 000 000 kr (5 årigt lån), pengarna sätts in på ett valutakonto i Sverige, vilket innebär att valutan är U...
 • 1 jag med
 • 3 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på Yvonne
Lösa ut en aktieägare
När det finns två aktieägare i ett bolag och den ena vill lösas ut med insatt aktiekapital på 25 000 kr. Är det tillåtet att ta pengar fr...
 • 1 jag med
 • 2 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på Yvonne
Hemsida som apportegendom
Hur värderar man en hemsida för att använda vid apportegendom vid ombildande från enskild firma till AB? Någon som har erfarenhet eller t...
 • 1 jag med
 • 2 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på Yvonne
Fusion
Fusion genom absorption av ett moderbolag och ett dotterbolag. Är det en fördel att slå ihop bolagen innan året slut för att slippa göra ...
 • 1 jag med
 • 1 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på Yvonne
Fel i fakturajournalen
Vid försäljning av två leasingbilar har fakturor felaktigt skapats med moms. Journalföring och momsredovisning har skett. Försäljning av ...
 • 1 jag med
 • 2 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad