1630 och 2650 behöver boka bort felaktigt bokade ingående balanser

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Felaktiga värden på årsbokslut - Visma Bokslut

Vid avstämning av 1630 och 2650 mot skattekontot så stämmer det inte på grund av att föregående års värde kommer med som ingående balans. Förstår att jag bokat fel. Behöver boka bort de ingående balanserna. Går det? Hur gör jag.
Foto på Tottare

Tottare

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 77,716 poäng 50k badge 2x thumb
Om föregående års momsskuld betalas i år är det rätt att den finns med som ingående skuld vid årets början och bokas
Debet 2650
Kredit 1630 när skatteverket för upp skulden på skattekontot, när du sedan betalar i n beloppet för momsskulden till ditt skattekontot bokförs det

Debet 1630
Kredit 1930

Mikael
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

  • 24,192 poäng 20k badge 2x thumb
Föregående års värde skall ju normalt sett vara ingående balans... Du får nog utveckla frågan...

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.