Autoimport av reseräkningar och avvikelser

  • 3
  • Problem
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Synkroniseringsknapp? - Lön 300/600

Hej!

Vi använder oss av både Stämpla och Resa & Utlägg i kombination med Visma Lön 600. Programmen har en god tanke och är användarvänliga så vi är i grunden nöjda, men vi har följande problem som jag har framfört till telefonsupporten några gånger de senaste två åren utan något resultat. Snälla läs detta och se om ni kan göra något åt det, för vi växer och eftersom det stjäl mer och mer tid ju fler anställda som använder tjänsterna så kommer vi kanske att behöva byta system om det inte får en lösning.

1. Den automatiska importen från Resa & Utlägg ställer till det för oss vid varje lönekörning, vi vill kunna välja vilka reseräkningar vi importerar! T.ex. ifall vi inte har hunnit få kvitton för reseräkningar/utlägg så kan vi inte betala ut ersättningen och då vill vi kunna välja att inte importera utläggen förrän vi faktiskt har fått underlagen. Som det är nu tvingas vi att ta bort reseräkningarna från lönespecen och då har det visat sig att de inte går att importera på nytt utan att den anställde måste göra om hela rese-/utläggsräkningen från början. Mest irriterande är det när vi äntligen har gått igenom hela lönekörningen och det är bråttom att avsluta och få iväg betalningsfilen till banken. Då kommer den där automatiska synkroniseringen och vips så har ytterligare 5 resor/utlägg importerats och eftersom dessa reseräkningar oftast har tillkommit och attesterats under de senaste två dagarna så har vi sällan hunnit få kvittona ännu utan de befinner sig i ett kuvert någonstans i Sverige på väg till oss med Posten. Då sitter vi i kläm och måste återigen ta bort dem från lönebeskedet och sedan får vi lägga till dessa manuellt från scratch på lönebeskedet vid nästa körning. Oerhört irriterande! Borde kunna lösas med ett pop-up fönster som säger "följande reseräkningar finns att importera" och en möjlighet att avmarkera de som man inte vill ta med.

2. Vi har även problem med att avvikelserna från Stämpla alltid importeras samtidigt som reseräkningar och utlägg. Vi gör en extra lönekörning varje månad med utbetalning den 10:e då vi enbart betalar ut resor och utlägg för att minimera väntetiden för våra anställda. Problemet är att vi inte kan välja att enbart importera utlägg utan då också får med alla avvikelser för alla som varit duktiga och avklarat sina månadsrapporter i god tid. Eftersom avvikelserna inte går att importera på nytt när vi väl tagit bort dem från lönespecen så sitter vi nu och går igenom och avattesterar alla rapporter för dem som ska ingå i körningen för att sedan attestera om dem. Tyvärr händer det nästan alltid att innan vi är klara så har någon av våra anställda hunnit in och godkänt/attesterat på nytt så det är alltid någon som kommer med ändå. Vid den ordinarie körningen måste vi sedan hålla rätt på detta och komma ihåg vilka som överförts för att lägga till deras avvikelser manuellt. Även detta är oerhört irriterande! Dessutom är det inte endast de attesterade månadsrapporterna som ställer till problem, för ifall några rapporter inte är klarmarkerade (det händer alltid eftersom den extra lönekörningen görs så tidigt i månaden) så låser de sig helt efter körningen, dvs. den anställde kan då inte längre klarmarkera sin rapport och chefen kan inte attestera rapporten i systemet. Vilket innebär att vi får gå ut med ett mail till dem det berör och be dem maila in sina frånvaroregistreringar till oss samt begära ok via mail från cheferna. Som ni förstår, oerhört irriterande! Detta tycker vi borde gå att lösa genom att man kunde välja att göra en "utläggskörning" i löneprogrammet som enbart synkar mot Resa & Utlägg.

Jag hoppas att ni tar dessa önskemål på allvar och ni är varmt välkomna att kontakta mig ifall ni har frågor eller om det är något ni inte förstår!

Vänliga hälsningar
Cajsa
Foto på Cajsa Moberg

Cajsa Moberg

  • 276 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.