Flextid/flexram i Stämpla

 • 4
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Genomförda
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Kan man lägga in flextider/flexram i Visma Lön/Stämpla, så att arbetad tid utanför flexramen inte bokförs som flextid? Eller att användaren för dessa tider får en notifiering att den registrerade tiden är utanför ordinarie arbetstider och en fråga om man istället vill registrera det t.ex. som övertid.
Foto på Daniel Westergren

Daniel Westergren

 • 1,282 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 4
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Nej det finns ingen möjlighet att sätta någon ram för när flex gäller och inte. Har du aktiverat flex gäller det alltid när man stämplar utanför sin ordninarie arbetstid, om man inte väljer att registrera det som övertid istället. Någon notifiering av den här typen går inte heller att få.

Jag ändrar din fråga till en idé istället och för den vidare till vår utvecklingsavdelning som får se över möjligheten att införa detta i kommande versioner.
Foto på Malin Sköld

Malin Sköld, Fd Produktansvarig Visma Lön

 • 9,962 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Daniel!

Tack för ditt önskemål. Vi tar med oss denna när vi diskuterar förändringar i Visma Stämpla.
Foto på Ylwah

Ylwah

 • 174 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Flextidsram i visma stämpla.


Hej, jag skulle vilja ha flextidsram i Visma Stämpla. Vi skulle vilja kunna ställa att det är ok att flexa mellan 06.00-09.00 på morgonen och mellan 14.00-18.00 på eftermiddagen.
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Daniel! 
Nu finns en funktion/notifiering i den anställdas kalender som heter "Arbetstid utanför schema".

På avtalen kan du göra en inställning för både för flextid och stämplingsavrundning. 
Du markerar att du vill använda flextid och kan ställa in hur många timmar man min/max får ha i sin bank. Om den anställde överstiger eller understiger detta saldot blir det rödmarkerat i kalendern för denne. Stämplingsavrundning innebär att det inte räknas någon tid/registreras inte någonting om du stämplar utan för den angivna tiden.

Jag ger ett exempel nedan:
Arbetstid: kl. 8-17
Stämplingsavrundning: 15 min innan och 15 min efter arbetstid. (Dessa tider får anges i förhållande till era regler för flexramen.) 

Den anställde stämplar kl. 8-17:30

Resultatet för dagen kommer att bli:
Arbetstid mellan 8-17, 15 minuter flex (kl.17-17:15) samt en information om "Arbetstid utanför schema" 15 minuter. (17:15-17:30) 

Arbetstid utanför schema kommer vara en röd rad som ligger just på denna dagen och måste åtgärdas. Antingen behöver du registrera t.ex. övertid eller justera arbetstiden den dagen. 


Ha det gott!
/Sanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.