Ångra-knapp på alla funktioner i Visma Administration

  • 6
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Det borde finnas en ångra-knapp i Visma Administration, alla funktioner. Det händer att jag av misstag felaktigt ändrar något, t ex står i fel fält när jag skriver. Då skulle det vara kanonbra att bara kunna ångra, som man gör i t ex Excel och Word. Jag vet att det finns inställning för att trycka 'redigera' innan jag kan ändra något fält, men det tycker jag är omständigt.
Foto på Monica

Monica

  • 2,208 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 6
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Monica,

Tack för din synpunkt. Den här frågan är inte helt ovanlig och jag har full förståelse för att behovet att ångra ändringar dyker upp då och då. Idag i programmet fungerar ångra-kommandot (CTRL+Z) så länge du står kvar i fältet, tex om du råkar radera ett värde men markören fortfarande står i fältet. Så fort du lämnar fältet sparas däremot ändringen.

Just hur data sparas är väldigt grundläggande i databasbaserade program. En stor skillnad mot exempelvis Word är att du där kan backa ändringar utan att det påverkar något annat (i Visma Administration kan flera användare arbeta samtidigt). Det vi har funderat på som alternativ är en Spara-knapp, som användaren då får trycka på i varje arbetsbild för att spara ändringar. En sådan funktion skulle dock kräva ett omfattande ingrepp i programmet och skulle innebära en ganska stor förändring för alla vana användare. Många skulle nog dessutom uppleva det som en försämring mot idag. Av de två anledningarna har vi inte med detta i planerna just nu men jag lämnar ordet fritt här i tråden för diskussion, så får vi underlag till en eventuell ändring i framtiden.
Foto på JanH

JanH

  • 834 poäng 500 badge 2x thumb
Det är nu inte alla som är så kunniga i Windows olika snabbkommandon, så det är säkert många som inte känner till CTRL+Z funktionen, därför håller jag med Monica om att en Ångra-knapp borde läggas till, även om den bara får samma funktion som CTRL+Z så länge man står kvar i fältet eftersom databashanteringen "krånglar till det" jämfört med t.ex. Word och Excel.
För min del är det oftast medan man fortfarande är kvar i fältet man upptäcker att - Nej visst, det var inte här jag skulle ändra. För egen del är nog det vanligaste att jag skall lägga till något i ett fält, så har man lite för brått och observerar inte att jag har råkat markera hela fältet och inte bara fått en insättningsmarkering vid markören. Det är iofs ingen stor grej, men man retar sig på det var gång det händer!
Foto på Annette

Annette

  • 1,704 poäng 1k badge 2x thumb
Man kan också trycka på ESC om man är I ett fält och råkar trycka bort texten.
Så länge man inte har tryckt på enter så går det med ESC.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.