Valmöjligheter/Behörigheter - Stämpla/Resa & Utlägg

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Det borde finnas valmöjligheter för oss kunder att själva välja vad de anställda ska kunna använda i såväl Visma Stämpla som Resa o utlägg. Idag finns det heller inga valmöjligheter att välja vad som ska finnas i bokföringsunderlagen, på lönespecarna etc i Visma Lön.

Programmen i sin användning är bra då man har personalen utspridd i hela landet. Men programmet är alldeles för BEGRÄNSAT för vana löneadministratörer som vet vad man kan och vill ha ut av ett program. Och det är alldeles för långdraget och för krångligt att få saker och ting ändrade.

Användarvänligt som anställd - visst
Kundvänligt - sett ur löneadministratörens synvinkel - inte speciellt mycket
Foto på MonicaNJ

MonicaNJ

  • 476 poäng 250 badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 5 år sedan

  • 2
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

  • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Våra program och tjänster är i grunden standardprodukter som riktar sig till mindre företag. Meningen är ofta inte att man ska behöva göra många val utan att vi ska hjälpa företaget att göra valen utefter hur lagar och regler generellt sett ser ut.

Med detta sagt så utesluter vi inte att göra ändringar så att det blir mer flexibelt så att fler kan få mer hjälp och ett effektivare arbetsflöde.

För att få rätt bild av det hela så är jag nyfiken på vad ni närmare önskar ska kunna väljas i Resa & Utlägg och Stämpla? Vilka valmöjligheter skulle behövas för ert företag?

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.