Konton inställda på Alltid resultatenhet bokas utan resultatenhet - Administration

  • 3
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Resultatenheter/projekt på in- och utbetalningar i Administration/Förening

I adm 2000 kan man ange på konto att det ALLTID ska vara resultatenheter och man kan även ange vilken som ska förelås. Borde inte programmet kunna plocka detta när man gör tex inbetalning/utbetalning från utlandet som i allra flesta fall generera en autmatbokning på tex 3960 valutakursdiff. Eller i fall där man skapat fakturor så används öresutjämning rätt ofta. Ska det bli rätt nu måste man gå in på varje verifikat och stryka och lägga till, vilket i min mening ser rätt stökigt ut, eller så måste man göra ett korrigeringsverifikat varje månad så man får bort dessa småtransaktioner som inte innehåller någon resultatenhet fastän man sagt att kontot ALLTID (!) ska ha resultatenhet. Pliis, kolla på detta!
Foto på AnnaMian

AnnaMian

  • 410 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 3
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej AnnaMian,

Tack för din synpunkt och beskrivning. Vi har en del synpunkter på detta men i förhållande till andra önskemål har vi inte kunnat prioritera den här frågan. En ändring av detta skulle innebära en större insats i produkten.

Om fler har synpunkter angående möjligheten att ange resultatenheter i samband med inbetalning/utbetalning, så skriv eller gilla gärna tråden med +1 knappen.
Foto på ATG

ATG

  • 106 poäng 100 badge 2x thumb
Jag har exakt samma problem och det skulle vara bra att slippa gå in och korrigera. Det ser inte kul ut och hålla på att rätta i efterhand är både tidskrävande och jobbigt. När det gäller kursdifferensen kan man väl bara lägga till ytterligare en ruta som man kan hoppa över om man inte jobbar med RE. ,

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.