Återrapporteringsfil för utförda utlandsbetalningar - Administration

  • 13
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 veckor sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Vill kunna läsa in återrapporteringsfiler för utlandsbetalningar! Där är det ju mer uppgifter som ska matas in (valutakurs, avgifter) och då skulle det verkligen underlätta med att bara kunna läsa in en fil! Som det är idag så får vi en fil automatiskt från vår bank med de utförda betalningarna, men den är bara att slänga och sedan sätta sig och mata in manuellt...
Foto på tj

tj

  • 1,356 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 13
Foto på Joanna Norlander

Joanna Norlander, Fd Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering

  • 3,002 poäng 3k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej Susanna!

Tack för att du lyfter frågan igen!

Vi är medvetna om att behovet finns och har det fortfarande som ett önskemål för framtida förbättringsområden. Precis som det nämnts tidigare i tråden så har vi den här hösten behövt ha fullt fokus på stöd för de nya betalformaten. I detta arbete tillsammans med andra saker som vi behöver prioritera har det inte funnits utrymme för att även göra förändringar kring återrapportering av utlandsbetalningar. Som Anneli skriver längre upp så krävs det en komplex lösning för att hantera återrapportering av utlandsbetalningar i programmet på ett bra sätt. 

Vi får, som jag även nämnt i andra trådar, in oerhört många önskemål och synpunkter vilket vi självklart är oerhört tacksamma för! Däremot behöver vi alltid prioritera vilka önskemål vi kan införa med hänsyn till efterfrågan och arbetsinsats. I det här fallet kan vi inte prioritera en förändring just nu.

Vi bevakar dock intresset i alla våra kanaler då behovet kan ändras och har det alltid i åtanke när vi diskuterar förbättringar i programmet.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

Ursäkta sen statusuppdatering i den här tråden.
Detta är fortfarande inget som är planerat inom den närmsta framtiden. Det krävs en stor insats i utvecklingen för att få till detta och vi har andra förändringar och förbättringar som har högre prioritet.
Vi glömmer inte bort den här tråden och jag ser till att vi uppdaterar om det blir förändring i planerna.

/Anna